+84 785 995 711

Bài Viết & Tin Tức

Tháng Bảy 11, 2019
Tái sử dụng chai thủy tinh, bảo vệ môi trường cùng OgoJuice

1. Tại sao Ogo Juice dùng chai thủy tinh thay vì chai nhựa? Quyết định dùng chai thủy tinh, có thể tái sử dụng, giúp bảo vệ môi trường để đựng nước ép là một trong những quyết định quan trọng mà Ogo Juice tụi mình phải đưa ra. Thủy tinh, bên cạnh giá thành […]

Copyright © Ogo Juice 
2022
All Rights Reserved
map-markerphoneenvelope
viVI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram